Biznesa neatņemama sastāvdaļa ir grāmatvedība. Tās darbības organizācija un speciālistu izvēle ir tik nopietns darbs, ka kļūdainas izvēles rezultātā var ievērojami ciest visa uzņēmuma darbība.

Profesionāls grāmatvedis ir uzticams partneris, kurš palīdz plānot darbību un kontrolēt uzņēmumā notiekošo procesu pareizu norisi, viņš seko līdzi uzņēmuma stratēģijai, mērķiem un uzdevumiem, ļauj efektīvāk un racionālāk izmantot resursus un kontrolēt tos.

Mūsu galvenais darbības rezultāts - pārskatāma un korekta grāmatvedības uzskaite un saskaņā ar standartiem sastādīti finansu pārskati, kuriem ir svarīga loma uzņēmuma prestiža veidošanā.

Mūsu klientiem mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

Grāmatvedība un uzskaite

 • Datorizēta finanšu grāmatvedības uzskaites kārtošana licencētā datorprogrammā „GRĀLS” un metodikas izstrāde;
 • Grāmatvedības dokumentu apstrāde;
 • Visu nepieciešamo nodokļu deklarāciju un citu atskaišu sagatavošana, iesniegšana VID un citās iestādēs;
 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana;
 • Algu, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķināšana;
 • Nodokļu aprēķināšana;
 • Finanšu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai;
 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze;
 • Operatīvās bilances sagatavošana;
 • Klienta interešu pārstāvniecība VID, valsts statistikas institūcijās, kā arī citās iestādēs;
 • Konsultācijas nodokļu aprēķināšanas, grāmatvedības uzskaites, noslēgto līgumu analīzes, dokumentu aprites jautājumos;
 • Konsultācijas nodokļu optimizācijā.

Ar uzņēmumu reģistrāciju saistīti pakalpojumi:

Papildus pakalpojumi:

 • Personāla un lietvedības dokumentācijas izstrāde sniedzamo pakalpojumu ietvaros;
 • Kredītu saņemšanai nepieciešamo finanšu dokumentu sagatavošana;
 • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana;
 • Nodokļu plānošana;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana;
 • Kurjera pakalpojumi sniedzamo pakalpojumu ietvaros;
 • Bankas maksājumu veikšana.

Citi pakalpojumi:

 • Maksātnespējas brīdinājuma un pieteikuma sagatavošana;
 • Grāmatveža pakalpojumi likvidācijas bilances sastādīšanā, sagatavojot lietas par maksātnespēju;
 • Protokolu, līgumu izstrāde.

SIA Namu serviss APSE - dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana.

SIA A.B.A.Kompānija - santehniskie darbi.

SIA Odeta AG - būvniecība, projektēšana, remontdarbi, siltumapgāde.

SIA Lādēni - būvniecība, santehnika, celtniecība, remontdarbi, būvuzraudzība, siltumtehnika, siltumapgāde, elektrība.

IK Ģeo projekti - ģeoloģiskā karjeru izpēte, atradne. Inženierģeoloģija, dziļurbumi,artēziskie urbumi.

SIA Vides un Ģeoloģijas Serviss - ģeoloģija, vides aizsardzība, ūdens apgādes urbumi.

SIA Liepājas orhideja - ziedu tirdzniecība, floristika.

SIA Pauze K - konditorejas ražošana.

SIA Ūdensputni - sporta spēļu, pasākumu organizēšana.

SIA Balmont Tour - tūrisma aģentūra, vīzu noformēšana.

SIA PILAT Management, SIA PILAT REAL ESTATE - starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem.

SIA Baltic Inspection Center - kravu inspekcija, svēršana, laboratorijas izmeklējumi.

SIA IT Līderis - mājas lapu uzturēšana un izstrāde, e-pasta komunikāciju nodrošināšana, datorsistēmu un datortīklu remonts, izveide un administrēšana, programmatūras uzstādīšana un izstrāde un citi pakalpojumi, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām.


SIA "TANIA grāmatvedība" | VRN/PVN kods: LV42103046623 | Juridiskā adrese: Ludviķa ielā 4, Liepāja, LV-3401

Banka: a/s Swedbanka | Konta numurs: LV81HABA0551022731770 | Bankas kods: HABALV22

E-pasts: info@tania.lv | Tālrunis / Fakss 63422113 | Mobilais 29237489, 27077906